SÜTISZABÁLYZAT

1. Bevezetés

A jelen dokumentumban meghatározott sütiszabályzat a www.stimium.com weboldalra vonatkozik (a továbbiakban: Weboldal). A sütiszabályzat célja, hogy tájékoztassa a Weboldal felhasználóját (a továbbiakban: Felhasználó) a BIOCODEX SAS (a továbbiakban: BIOCODEX) által kezelt sütikről, az alkalmazott sütifajtákról és arról, hogyan tiltakozhat ellenük.

2. Általános információk

Mi a süti?

A „süti” olyan szövegfájl, amely a weboldal böngészése közben a Felhasználó készülékére kerülhet. A sütik a szervezetek fontos eszközei a felhasználók online tevékenységének áttekintésében.

Működési elv: az általában kisméretű és név szerint azonosított sütit a látogatott weboldal küldi a felhasználó böngészőjének. A böngésző bizonyos ideig megőrzi és minden újbóli megnyitáskor visszaküldi a weboldalnak. A sütik főszabály szerint könnyen megtekinthetők és törölhetők.

A sütik önmagukban ártalmatlanok, mert nem tartalmaznak végrehajtható kódot. A weboldal fontos funkcióit látják el: bennük tárolható az ügyfélfiók azonosítója, a navigálási preferenciák, és lehetővé teszik a navigálás statisztikai, reklámozási stb. célú követését.

A sütik azonban elégséges adatmennyiséget tartalmazhatnak a Felhasználó beleegyezése nélküli azonosításához és egyes esetekben magánszemélyekre vonatkozó profilalkotásra is használhatók. Az adatvédelem keretében ezért ellenőrizni kell a sütikezelést.

Sütitípusok

A sütik főszabályként háromféleképpen osztályozhatók: eredet, időtartam és cél.

Eredet

Belső süti: Ezeket a sütiket közvetlenül a látogatott weboldal helyezi a látogató termináljára.

Harmadik fél sütije: Ezeket a sütiket harmadik fél szervezet (pl. hirdető) helyezi a látogató termináljára.

Időtartam

Munkamenet süti: Ezek a sütik ideiglenesek és lejárnak a böngésző bezárásakor vagy a látogatás (munkamenet) végén.

Maradó süti: Ebbe a kategóriába tartozik minden süti, amely törléséig a látogató készülékén marad. Letörölhetők manuálisan vagy automatikusan (a süti lejárati dátumától függően vagy – beállításfüggőn – a böngésző bezárásakor).

Cél

Szigorúan szükséges sütik: Ezek a sütik a weboldal használhatósága érdekében olyan alapfunkciókat engedélyeznek, mint például az oldalnavigálás, hozzáférés az oldal biztonságos területeihez vagy elemek tárolása online bevásárlókosárban. A weboldal tehát képtelen megfelelően működni nélkülük.

Preferenciális sütik (funkcionális sütik): Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a weboldal megőrizzen az oldal viselkedését vagy megjelenését módosító adatokat, pl. a látogató választott nyelvét vagy a régióját.

Statisztikai sütik (teljesítménysütik): Ezek a sütik adatok gyűjtésével és közlésével segítik a weboldal gazdáját az oldal látogatók általi használatának – pl. megnyitott oldalak, linkek – felmérésében. Céljuk a weboldal későbbi fejlesztése. Noha alapvetően a weboldal gazdája használja őket, ezek a sütik érkezhetnek a látogatókat marketingcélból nyomon követő harmadik fél szervezetektől is.

Marketingsütik: Ezek a sütik a felhasználó online tevékenységét követik, hogy a hirdetőket pl. relevánsabb hirdetések megosztásával segítsék. Ezek a sütik ezeket az adatokat egyéb szervezetekkel vagy hirdetőkkel is megoszthatják. Ezek állandó sütik és szinte mindig harmadik féltől származnak.

3. Általános rendelkezések

A Weboldalon folyó sütikezelés a BIOCODEX általi személyesadat-kezelésnek minősül. A következő rendelkezések az oldalon kezelt összes sütire vonatkoznak, kivéve, ha a különös rendelkezések eltérően nem rendelkeznek.

Jogszabályi keret

BIOCODEX mint adatkezelő kijelenti, hogy a Weboldal sütijeit a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) és az adatkezelésről, fájlokról és szabadságokról szóló, 1978. január 6-i 78-17 franciaországi törvény (a továbbiakban: módosított „Informatique et Libertés” törvény) szerint kezeli.

A BIOCODEX a saját megfelelési eljárásában kijelölt egy adatvédelmi tisztviselőt a francia személyesadat-védelmi hatósághoz (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). A DPO-3068 számú kijelölés 2018.05.25. naptól hatályos.

Adatkezelő

Az adatkezelő azonosítása:

A BIOCODEX egy francia jog szerinti egyszerűsített részvénytársaság, amelynek törzstőkéje 4 284 000 euró, a kereskedelmi és cégnyilvántartásban 562 064 600 R.C.S. CRETEIL azonosítóval szerepel, székhelye: 7 avenue Gallieni – 94250 GENTILLY, Franciaország; képviseli: Jean-Marie LEFEVRE mint megfelelően felhatalmazott elnök-vezérigazgató.

Weboldal: www.biocodex.fr

Telefon: +33 (0) 1 41 24 30 00

Érintettek

Az adatfeldolgozás az oldal minden felhasználóját érinti.

Az adatok címzettjei

A BICODEX által meghatalmazott személyek:

  • a Weboldal karbantartói
  • marketingosztály

Külső:

  • a Weboldalhoz kötődő kommunikációs ügynökség
  • a Weboldal informatikai tárhelyszolgáltatója
  • a sütiktől adatokat kapó harmadik felek

A Felhasználók sütikkel kapcsolatos jogai

A GDPR-ra és a módosított „Informatique et Libertés” törvényre tekintettel a Weboldal kizárólag a tevékenységéhez szigorúan szükséges sütiket tárolhat a Felhasználó terminálján. További sütitípusok használata a Felhasználó beleegyezéséhez kötött.

Webböngésző-beállítások

A Felhasználó a webböngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja, hogy sütik kerüljenek a készülékére, illetve letörölheti a meglévőket. A sütikezelési utasítások hozzáféréséről a Felhasználó böngészőjének súgója ad tájékoztatást.

Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy a sütik letiltása a webböngészőben megzavarhatja a Weboldal (és más weboldalak) működését.

Paraméterbeállítás a Weboldal szintjén

A Weboldal első felkeresésekor a Felhasználónak egy külön modulon kell nyilatkoznia a sütikkel kapcsolatban (a továbbiakban: süti banner), hogy továbbnavigálhasson az oldalra. A sütik csak akkor tárolódnak, ha a Felhasználó elfogadja őket. A sütik elfogadhatók globálisan vagy minden szolgáltatásra külön-külön. A Felhasználó a süti banner újranyitásával bármikor módosíthatja a beállításokat.

A süti banner megjelenítése

Jogi tájékoztatás

A GDPR és a módosított „Informatique et Libertés” törvény szerint a Felhasználónak joga van a rá vonatkozó adatokhoz hozzáférni, őket helyesbíttetni, töröltetni, hordozni, adatai kezelését korlátozni és ellene tiltakozni, valamint panaszt benyújtani a CNIL felé.

A Felhasználó jogai gyakorlása vagy adatainak a jelen rendszerben történő feldolgozásával kapcsolatos bármely kérdés vonatkozásában a BIOCODEX adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a dpo.biocodex.com címre küldött e-maillel

 

A BIOCODEX megtesz minden szükséges óvintézkedést a Felhasználó személyes adatai biztonságának megőrzése érdekében és különösen törekszik módosításának, rongálásának vagy illetéktelen hozzáférésének megelőzésére.

A BIOCODEX HTTPS-protokollt használ a Weboldalon. Ez a biztonsági mechanizmus megbízhatóságáról ismert harmadik fél hatóság által kiállított autentikációs tanúsítványnak köszönhetően lehetővé teszi a Felhasználó számára az általa hozzáfért weboldal azonosítását. Ezen túlmenően lehetővé teszi a Felhasználó által küldött adatok titkosságának és épségének szavatolását is.

4. Különös rendelkezések

A következő rendelkezések a Weboldalon használt sütiket határozzák meg. Harmadik felek sütijeinek adatai a süti banneren férhetők hozzá.

Belső sütik

Cél

A BIOCODEX belső sütiket használ, amelyek a Weboldal működéséhez szükségesek.

Jogalap

Az adatkezelés megfelel a BIOCODEX Felhasználóval való kapcsolatában fennálló jogos érdeknek.

A sütik adatai

Süti neveFunkcióIdőtartam
_GPSLSCa weboldal sebességének fokozása11 hónap
_icl_current_languagenyelvi beállítások megjegyzése1 nap
PHPSESSIDKarban tartja a felhasználói paraméterek konfigurációjátMunkamenet
tartaucitronelmenti a sütibeleegyezéseket1 év
wc_cart_hash_#Emlékszik a bevásárlókosár elemeireMaradó
wc_fragments_#Emlékszik a bevásárlókosár elemeireMunkamenet
wfwaf-authcookiekezeli a hitelesített felhasználók hozzáférését30 perc
wordpress_logged_inEmlékszik a bejelentkezett felhasználóraMunkamenet
wordpress_seca rendszergazda hitelesítési adatait tároljaMunkamenet

Harmadik fél sütijei

Cél

A BIOCODEX harmadik fél sütijeivel javítja a Weboldalt és a felhasználói élményt.

Jogalap

A feldolgozás a Felhasználó jóváhagyásához kötött

Sütiket használó funkciók

– Az oldal látogatásának mérése (Google Analytics)

– Megosztógombok (Facebook, Instragram, Twitter) – Marketingelemzés (Facebook Pixel)